Serwisy prawnicze dla studentów prawa

Lexis.pl Student - następca LexPolonica Student to przełom na rynku serwisów prawniczych. Zawiera akty prawne, wybrane orzecznictwo i publikacje LexisNexis oraz aktualności prawne. Otwórz się na nowe możliwości! Lexis.pl Student to odmienne postrzeganie prawa. Proste, intuicyjne, właśnie takie jak lubisz!

Dowiedz się więcej o Lexis.pl Student.

Dla wszystkich studentów prawa Lexis.pl Student jest bezpłatny.

 

LexPolonica Student zawiera aktualizowaną bazę przepisów i aktów prawnych. Serwis posiada wyszukiwarkę dokumentów, która zapewnia dotarcie do każdego potrzebnego przepisu prawa. LexPolonica Student dopełnia treści podręczników i wykładów akademickich. 

Aby korzystać z Serwisu, zarejestruj się.

Aktualności

Opublikowano ustawę o zbiórkach publicznych

Zamiast pozwolenia na zbiórkę publiczną ustawa wprowadza zgłoszenie w internecie, na publicznie dostępnym portalu. Akt wejdzie w życie 18 lipca.

więcej

MG: nowa Ordynacja będzie oparta na zaufaniu państwa do podatnika

Nowy katalog zasad ogólnych, w tym wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario) będzie odzwierciedlało to zaufanie. Wprowadzona ma być także instytucja rzetelnego podatnika.

więcej

TK: przepis ustawy dot. kosztów sądowych narusza Konstytucję

Przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym opłata za skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wynieść nawet 5 mln zł, narusza ustawę zasadniczą - orzekł 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny.

więcej

Legal Market Day już 25 kwietnia w Warszawie

Legal Market Day to ogólnopolska konferencja dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie. Wśród prelegentów znajdą się doświadczeni praktycy, pracownicy naukowi oraz specjaliści z firm doradczych, którzy na co dzień wspierają prawników w rozwijaniu ich kancelarii. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej

TK: zarządzenie dot. wyboru członków rad nadzorczych nie narusza Konstytucji

Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Stwierdzono przy tym, że uregulowanie wskazanych kwestii w zarządzeniu nie jest rozwiązaniem optymalnym.

więcej

Nowelizacja wprowadzającą e-usługi dot. pojazdów - do Prezydenta

Senat nie wprowadził żadnych poprawek do aktu, który wprowadza dwie e-usługi. Dzięki nim, przed zakupem auta będzie można zweryfikować jego historię, a wysyłając dzieci na wypoczynek - sprawdzić, czy wiozący je autokar, jest sprawny.

więcej

Dzięki rekomendacji MF będzie łatwiej o zwrot podatku VAT

Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację dot. powoływania sędziów

Głównym celem nowelizacji jest skrócenie procedur dotyczących obsadzanie wolnych stanowisk sędziowskich. Obecnie postępowanie od momentu obwieszczenia o wolnym stanowisku do uzyskania przez kandydata nominacji sędziowskiej - trwa średnio około roku.

więcej

Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Akt otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Zmiana przepisów jest związana z faktem, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.

więcej

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne

Jest ona odpowiedzią na trwający od ponad dwóch tygodni protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Według ustawy świadczenie od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto.

więcej