Serwisy prawnicze dla studentów prawa

Wolters Kluwer SA i LexisNexis Polska sp. z o.o. łączą siły!

W związku z połączeniem spółek zapraszamy do korzystania z LEX dla Studenta. Pobierz bezpłatny kod dostępu na stronie kody-student.lex.pl/formularz.

 

Poznaj nową ofertę e-katedra

Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

RPO zaskarżyła do TK przepisy dot. zawieszenia postępowania karnego skarbowego

Skarga dotyczy m.in. przepisu kks, który przewiduje zawieszenie postępowania karnego skarbowego, jeśli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, podatkowymi lub celnymi albo przed sądami administracyjnymi. Drugi z zaskarżonych przepisów znajduje się w Ordynacji podatkowej.

więcej

Weszła w życie nowelizacja, która poprawia przepisy dot. rajów podatkowych

Nowelizacja naprawia błąd powstały w wyniku nieogłoszenia do końca września nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r. Zmiany polegają na uchyleniu przepisu stanowiącego, że regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

więcej

TK: przepisy określające tryb postępowania przez konsulem - niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją zarówno przepisu upoważniającego ministra do określenia trybu postępowania przez konsulem, jak i całego zarządzenia ws. określenia tego trybu. Rozprawa odbyła się 28 października. TK rozpatrywał wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich.

więcej

MF o obniżeniu długu publicznego w 2015 r.

Ostrożny szacunek wpływu przygotowanych rozwiązań na poziom państwowego długu publicznego w 2015 r. wskazuje na możliwość obniżenia długu o ok. 0,2% w relacji do PKB, a także nieznacznej poprawy wyniku sektora finansów publicznych. W efekcie wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa powinny w 2015 r. obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.

więcej

Weszła w życie nowelizacja kpc dot. protokołu elektronicznego

Chodzi o protokół sporządzany za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo dźwięk i obraz. Akt zmienia procedurę cywilną w zakresie realizacji zasady jawności postępowania w odniesieniu do dostępu do akt sprawy, w tym również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przewiduje ponadto nowości w treści protokołu pisemnego (tzw. protokołu skróconego), a także wprowadza nową instytucję wygłoszenia uzasadnienia.

więcej

Sejm za zakazem niezdrowej żywności w szkolnych sklepikach

W szkołach nie będzie można sprzedawać chipsów ani fast foodów. Sejm 23 października zdecydował o ograniczeniu dostępu na terenie przedszkoli i szkół do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży.

więcej

Senat bez poprawek przyjął ustawę dot. rajów podatkowych

Akt określa datę wejścia w życie i stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, umożliwiających opodatkowanie dochodów właścicieli i współwłaścicieli firm zakładanych w tzw. rajach podatkowych. Nowelizacja pozwala na wejście w życie zaproponowanych regulacji 1 stycznia 2015 r.

więcej

TK: zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest niekonstytucyjne

Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności narusza ustawę zasadniczą - stwierdził TK 21 października.

więcej

Sejm zajmie się nowelizacją dot. opodatkowania pojazdów sanitarnych

Projekt przewiduje zwolnienie pojazdów sanitarnych, spełniających wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach (PN-EN 1789+A1) z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

więcej