Serwisy prawnicze dla studentów prawa

Lexis.pl Student - następca LexPolonica Student to przełom na rynku serwisów prawniczych. Zawiera akty prawne, wybrane orzecznictwo i publikacje LexisNexis oraz aktualności prawne. Otwórz się na nowe możliwości! Lexis.pl Student to odmienne postrzeganie prawa. Proste, intuicyjne, właśnie takie jak lubisz!

Dla wszystkich studentów prawa Lexis.pl Student jest bezpłatny.

 

Poznaj Lexis.pl Student

 

Poznaj nową ofertę e-katedra

 

 

Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. obowiązku noszenia odblasków

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

więcej

Sejm przyjął ustawę dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej według stawek obowiązujących w Polsce zakłada uchwalona 29 sierpnia przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej

Projekt dot. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych trafił do komisji sejmowej

Kolejny etap informatyzacji postępowania z księgami wieczystymi jest jednym z głównych celów projektu obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który 27 sierpnia br. Sejm skierował do dalszych prac w komisji. Za potrzebą zmian opowiedziały się wszystkie kluby.

więcej

MG i MF o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT

Oba resorty przygotowały list ostrzegawczy w tej sprawie. Jest on skierowany do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami z branży elektronicznej. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

więcej

Weszła w życie nowelizacja skracająca czas trwania aplikacji sędziowskiej

W myśl nowelizacji czas aplikacji sędziowskiej ulegnie skróceniu z dotychczasowych 48 do 30 miesięcy. W ramach aplikacji aplikanci będą odbywać zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i praktyki zgodnie z programem aplikacji (zlikwidowany został 18-miesięczny staż na stanowisku referendarza sądowego).

więcej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami

Osoby posiadające od co najmniej trzech lat prawo jazdy kat. B będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm3.

więcej

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej

Od 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. Odpis zupełny pozostał bez zmian.

więcej

MG przygotowało projekt nowelizacji ustawy o sse

Poszerza on katalog głównych zadań zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców, a także o prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.

więcej

Rząd przyjął projekt podnoszący próg, od którego trzeba płacić janosikowe

Podniesienie progu dochodów, od którego województwa będą płacić janosikowe - zakłada projekt przyjęty 19 sierpnia przez rząd. Progi wzrosną ze 110% do 125% średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw.

więcej