Serwisy prawnicze dla studentów prawa

Lexis.pl Student - następca LexPolonica Student to przełom na rynku serwisów prawniczych. Zawiera akty prawne, wybrane orzecznictwo i publikacje LexisNexis oraz aktualności prawne. Otwórz się na nowe możliwości! Lexis.pl Student to odmienne postrzeganie prawa. Proste, intuicyjne, właśnie takie jak lubisz!

Dla wszystkich studentów prawa Lexis.pl Student jest bezpłatny.

 

Poznaj Lexis.pl Student

 

Poznaj nową ofertę e-katedra

 

 

Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację Prawa zamówień publicznych

Akt umożliwi renegocjowanie kontraktów; wprowadzi wymóg zatrudniania na etat, gdy jest to uzasadnione. Ma też skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał uzasadnić taką decyzję. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi odważniej określali ich kryteria - nie bali się stosować innych niż cena.

więcej

MF uzgadnia projekt powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia rządu ws. utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowy Kodeks podatkowy może być gotowy dopiero za 4-5 lat.

więcej

MF nie poprze ułatwień dla graczy w pokera

Rząd nie poprze w Sejmie liberalizacji przepisów dotyczących gry w pokera - informuje MF. O taką zmianę zabiega m.in. grupa posłów Twojego Ruchu, która pracuje w Sejmie nad odpowiednim projektem nowelizacji ustawy o grach hazardowych.

więcej

MF doprecyzowało klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania

Resort finansów przedstawił nową wersję klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, która znalazła się w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt definiuje „znaczną korzyść” podatkową jako przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku rocznie.

więcej

Sejm rozpoczął prace nad zmianami dot. ustroju sądów

Zmiana zasad delegowania sędziów, ograniczenie czasu delegacji do MS i przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do żądania akt spraw sądowych - to niektóre propozycje zawarte w rządowym projekcie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prace nad nim Sejm rozpoczął 10 września. Niższa izba parlamentu pracuje też nad nowelizacją Prawa o ustroju sądów wojskowych.

więcej

MS: postępowanie restrukturyzacyjne będzie skuteczne i odformalizowane

Rada Ministrów przyjęła 9 września projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, który wprowadza nowoczesne instytucje i realizuje tzw. politykę nowej szansy. Polega ona na wprowadzaniu rozwiązań prawnych chroniących przedsiębiorczość, zakłady pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm.

więcej

Rząd rozpatrzy projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Projekt zmienia filozofię uregulowań dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce. Celem postępowania restrukturyzacyjnego, obok zaspokojenia wierzycieli, ma być głównie zachowanie przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym.

więcej

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Nowe przepisy mają zmienić filozofię relacji między przedsiębiorcą i administracją na bardziej przyjazną, wprowadzając zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i pierwszeństwa pouczenia przed sankcją.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. emisji przemysłowych

Akt ma doprowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, np. pyłów czy dwutlenku siarki z zakładów przemysłowych. Nowelizacja wdraża do polskich przepisów unijną dyrektywę (IED) ws. ograniczania tzw. emisji przemysłowych. Zgodnie z prawem wspólnotowym zaostrzone rygory emisyjne mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

więcej