Serwisy prawnicze dla studentów prawa

Lexis.pl Student - następca LexPolonica Student to przełom na rynku serwisów prawniczych. Zawiera akty prawne, wybrane orzecznictwo i publikacje LexisNexis oraz aktualności prawne. Otwórz się na nowe możliwości! Lexis.pl Student to odmienne postrzeganie prawa. Proste, intuicyjne, właśnie takie jak lubisz!

Dla wszystkich studentów prawa Lexis.pl Student jest bezpłatny.

 

Poznaj Lexis.pl Student

 

Poznaj nową ofertę e-katedra

 

 

Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

TK: prawo o billingach i podsłuchach - niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł 30 lipca br., że niekonstytucyjna jest część podstaw prawnych kontroli operacyjnej, brak niezależnej kontroli pobierania billingów przez służby i zasad niszczenia podsłuchów osób zaufania publicznego. MSW zapewnia, że w 18 miesięcy doprecyzuje zapisy.

więcej

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł 29 lipca br., że przepisy ustawy o podatku PIT, dotyczące podatku od dochodów nieujawnionych przez podatników, są niezgodne z Konstytucją. Mimo to pozostaną one w mocy jeszcze przez 18 miesięcy.

więcej

TK: uprawnienia kontrolerów są zbyt szerokie

Kara grzywny za każde - bez względu na okoliczności - oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem Policji jest niezgodna z Konstytucją - orzekł 28 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego.

więcej

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

Cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać ludzi na etat - przewiduje nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyjęta przez Sejm 25 lipca br.

więcej

Obowiązuje ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Przewiduje ona, że sklepy nie będą musiały oznaczać ceną każdej sztuki towaru. Wprowadza też zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

więcej

PSL złożyło w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Po raz pierwszy w całości ujmuje on regulacje dotyczące tego zawodu, wprowadzając stopnie specjalizacji i określa kompetencje osób wykonujących ten zawód. Przewiduje, że tytułem fizjoterapeuty będzie mogła posługiwać się osoba z ukończonymi studiami, przynajmniej licencjackimi. Osoby z tytułem technika będą musiały odbyć studia pomostowe.

więcej

Rząd przyjął projekt dot. informatyzacji postępowań cywilnych

W kodeksie cywilnym ma się pojawić doprecyzowanie prawnej definicji dokumentu, w myśl której dokumentem będzie także „nośnik informacji umożliwiający jej "odtworzenie” - czyli pismo w formie elektronicznej, dotąd nieuznawane za dokument.

więcej

TK: SP zapłaci w pełnym zakresie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

Ograniczanie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez te zwierzęta wyłącznie do określonych przypadków jest niezgodne z Konstytucją - orzekł 21 lipca br. Trybunał.

więcej

TK o odpowiedzialności SP za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

Zdaniem Prokuratora Generalnego regulacje dotyczące szkód wyrządzonych przez ww. zwierzęta oraz możliwości przeciwdziałania powstaniu takich szkód, nasuwają analogiczne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak zdelegalizowana przez TK regulacja dotycząca szkód wyrządzonych przez bobry.

więcej